מועדון שואו מצווה נתניה

גיבורי ישראל 17 נתניה (מול קולנוע גלובוס מקס)
טלפון: 054-6922227